PREKLOPNA RAZDALJA S


je razdalja, pri kateri stikalo zanesljivo preklaplja v dovoljenih pogojih, (temperatura, napajalna napetost, bremenski tok) in je:

O < S < 0.81

Preklopna razdalja Sn

Sn je preklopna razdalja merjena pri 20 st. Celzija in z materialom v velikosti aktivne površine stikala. Enota je milimeter (mm).


 

HISTEREZA H


je razlika med vklopno in izklopno točko stikala in znaša od 3 do 20% preklopne razdalje Sn. Enota % Sn

– Izklop     – Vklop


 

KOREKCIJSKI FAKTOR Kf


upoštevamo pri induktivnih in kapacitivnih stikalih zaradi različnih materialov, ki preklapljajo stikalo in je za:

INDUKTIVNA stikala:

Železo, jeklo                     Kf =  1

Medenina                          Kf = 0,5

Baker, aluminij                  Kf = 0,4

 

KAPACITIVNA stikala:

Kovine, voda                     Kf =  1

Plastika, steklo                  Kf = 0,5

Les                                   Kf = 0,2-1 (odvisno od vlage)

 

Preklopna razdalja S se izračuna: S = Sn*Kf


 

MONTAŽA STIKAL


je pomembna zaradi materiala v katerega vgrajujemo stikalo. Pri neoplaščeni izvedbi je potrebno izpolniti določene pogoje, zaradi širšega magnetnega ali električnega polja.

 

MONTAŽA:

  • Neoplaščene izvedbe
  • oplaščene izvedbe

 

TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA


Vsa stikala delujejo v temperaturnem območje od -25 st. C do +70 st. C. Po potrebi in željah kupca naredimo stikala z večjim temperaturnim obsegom ( od -40 st. do +110 st. Celzija ).


 

BREMENSKI TOK


Pri enosmernih stikalih 150 ali 250 mA, oziroma po potrebi do 2A in pri izmeničnih stikalih 200 mA, oziroma po potrebi do 500 mA.


 

PRIKLJUČNA NAPETOST


Enosmerna stikala od 10 do 30 Vdc (po potrebi do 55 Vsc), izmenična stikala od 20 Vac do 250 Vac, oziroma od 24 Vac do 90 Vac in od 90 Vac do 240 Vac. Namur izvedba stikal ima napajalno napetost od 7,7 od 9 Vdc.


 

IZHODNE FUNKCIJE


delovni D izhod (tudi zapiralni Z ali NO normally open izhod), mirovni M izhod (tudi odpiralni O ali NC normally closed izhod).

  • D sklene, ko predmet približa
  • M razklene, ko se približa

 

ENOSMERNA STIKALA


Pri enosmernih stikalih lahko izbiramo med PNP in NPN izhodom.

 

DVOŽIČNA IZVEDBA ENOSMERNIH STIKAL

Pri dvožični izvedbi enosmernih stikal vklapljamo breme direktno v stikalni tokokrog. Zahvaljujoč vgrajeni elektroniki ni pomembna polariteta priključne napetosti na stikalo. Padec napetosti na stikalu v vklopljenem stanju je 6 Voltov.


 

IZMENIČNA STIKALA


Načrt priključevanja stikal. Padec napetosti pri vključenem stikalu je 7 Voltov.

 

TRIŽIČNA IZVEDBA IZMENIČNIH STIKAL

Pri trižični izvedbi vklapljamo breme v svoj tokokrog. Prednost je manjši padec napetosti na stikalu in večji bremenski tokovi.


 

NAMUR  


izvedba induktivnih in kapacitivnih stikal temelji na spremembi izhodnega toka ob približevanju predmeta in potrebuje za svoje delovanje ojačevalnik, oziroma predpisan napajalni vir.


 

OPTOELEKTRIČNA STIKALA


Optoelektrična stikala delujejo po treh osnovnih principih:


 

SVETLOBNA ZAPORA SZ  


je sestavljena iz oddajnika in sprejemnika na ločenih mestih. Predmet prekine žarek in aktivira izhod.

 

SZ                           oddajnik                                              sprejemnik


 

ZRCALNO ODBOJNA ZAPORA, ZOR


je sestavljena iz oddajnika in sprejemnika v enem ohišju. Predmet aktivira stikalo tako, da prekine žarek, ki potuje iz oddajnika v sprejemnik preko zrcala.

Oddajnik

ZOZ

Sprejemnik


 

SVETLOBNO ODBOJNO TIPALO, SOT


je sestavljen iz oddajnika in sprejemnika v enem ohišju. Predmet aktivira stikalo tako, da sprejemnik zazna odbite žarke predmeta. Preklopna razdalja je podana za bel papir. Pri drugačnih materialoh moramo uporabiti korekcijske faktorje Kf. Nekaj primerov:

 

Svetleči metal                    Kf = 1,2-1,6

Stiropor beli                       Kf = 1

Les                                      Kf = 0,2-0,5

Karton črn mat                  Kf = 0,1

 

Preklopna razdalja S je potem: S = Sn*Kf

 

Oddajnik

SOT

Sprejemnik


 

PREKLOPNA FREKVENCA


Preklopna frekvenca ali število preklopov stikala v sekundi se meri v Herz-ih.

Najhitreje preklapljajo enosmerna induktivna stikala manjših premerov ( do 20 Hz).

Izmenična induktivna stikala preklapljajo s frekvenco 25 Hz. Preklopna frekvenca neoplaščenih izvedb enosmernih induktivnih stikal istih premerov je manjša od oplaščenih izvedb.


 

NAČIN VEZAVE STIKAL


ENOSMERNA STIKALA  lahko vežemo vzporedno (open collector) in zaporedno.

Pri zaporedni vezavi se nam sešteva padec napetosti na stikalih (pozor pri dvožičnih izvedbah).

 

IZMENIČNA STIKALA  je priporočljivo vezati samo zaporedno


 

KONEKTORSKA IZVEDBA STIKAL


Vsa stikala se lahko naročijo v konektorski izvedbi.

 

Tipi konektorjev:

 
Način priključevanja:


 


LEGENDA ZA NAROČEVANJE STIKAL


Primer:

SBI  –  18Kn  –  30P  –  0,25  –  8DM  –  KON  –  T


 

SBI


SBI stikalo brezkontaktno induktivno

SBC stikalo brezkontaktno kapacitivno

SZ svetlobna zapora

OZ zrcalno odbojna zapora

OT svetlobno odbojno tipalo


 

18KN


N neoplaščena izvedba stikala

K kovinsko ohišje

P plastično ohišje

O gladko ohišje brez navoja premer ohišja v mm, oz domenzije (npr. 40*40*112)


 

30P


P enosmerno stikalo tip PNP

N enosmerno stikalo tip NPN

D dvožična izvedba enosmernih stikal

I izmenično stikalo

IT trižična izvedba izmeničnih stikal

NA Namur izvedba stikala, največja napajalna napetost v Voltih, ali območje npr. 20-250 Vac


 

0,25 


bremenski tok v Amperih


 

8DM


Delovni ali NC, Z izhod

Prekl. Razdalja v mm in pri opto stikalih v m


 

KON 


konektorska izvedba


 

T 


povišana temperatura